Ampliar o colapso do bloque / Iniciar sesión
Nome de sesión
Contrasinal
 
Ampliar o colapso do bloque / cursos seleccionados
Non se encontraron datos
 
Ampliar o colapso do bloque / Información do curso "Obradoiro de relato avanzado con García Márquez"
Descrición: Un obradoiro especial, diferente. Clara do Roxo fará de guía a través da obra e os personaxes de Gabriel García Márquez, que servirán de exemplo para aprender a narrar, a describir e a abrir o maxín a propostas narrativas diferentes. Un proxecto por alumno, totalmente personalizado no que contruirá o seu relato paso a paso: sinopse, escenarios, personaxes principais e secundarios, tempo narrativo, trama, e final. O resultado final será a creación dun relato longo no que confluirán todas as partes.
Obxectivos: APRENDER A ESCRIBIR RELATO A TRAVÉS DUN PROXECTO. SINOPSE, ESCENARIOS, TEMPO HISTÓRICO, TEMPO DO RELATO, PERSONAXES, TRAMA, INICIO E FINAL.
Avaliación: Cada semana se propoñen exercicios prácticos para a creación dunha parte do relato. A docente devolverá os exercicios corrixidos e valorados.
Temas: Aprender a iniciar a historia, estruturala, imprimirlle ritmo narrativo, definir a trama, describir o ambiente, construir personaxes e atopar o final.
Recursos: SEIS UNIDADES DE TEORÍA
LECTURAS PROPOSTAS BASEADAS EN NOVELAS E RELATOS DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
EXERCICIOS PRÁCTICOS
Outras informacións: Duración 3 meses
Pago mes a mes 59€/mes
Pago único curso completo 159€
Método de aprendizaxe: O alumnado ten acceso a seis módulos teóricos con exemplos tomados dos personaxes,escenarios e recursos literarios das obras de Gabriel García Márquez.
Proponse a lectura de Cien años de soledad para comprender o universo literario de Gabriel García Márquez.
O alumnado debe entregar cada quincena un exercicio para a súa corrección e valoración pola docente.
Idioma: Galego
€175,00 Engadir ao carro
Descrición: A escolla do tema, e da historia é o primeiro paso. A sinopse é a esencia, a parte indivisible do relato. Dende esa sinopse espallarase o resto da narración.
Idioma: Galego
Profesorado: Clara Do Roxo, Eli Ríos
Unidades: 5
Contido da lección
Descrición: Dende que punto de vista queremos narrar? Narrador protagonista, narrador testemuña, narrador omnisciente... É moi importante definilo.
Idioma: Galego
Profesorado: Clara Do Roxo
Unidades: 4
Contido da lección
Descrición: Tempo histórico, tempo do relato e descrición dos escenarios que utilizaremos.
Idioma: Galego
Profesorado: Clara Do Roxo
Unidades: 3
Contido da lección
Descrición: Principais, secundarios, antagonistas.
Idioma: Galego
Profesorado: Clara Do Roxo
Unidades: 5
Contido da lección
Descrición: Ampliar a historia.
Idioma: Galego
Profesorado: Clara Do Roxo
Unidades: 4
Contido da lección
Idioma: Galego
Profesorado: Clara Do Roxo
Unidades: 5
Contido da lección
€175,00 Engadir ao carro